wtorek, 7 października 2014

Sprawy oświatowe i gospodarcze - sierpień 1914


W obliczu wojny podjęta została decyzja, że tutejsze prywatne gimnazjum polskie w Białej z dniem 1. września roku bieżącego przechodzi na etat państwowy.
Gazety informowały nie zważając na wojnę, że: Wpisy do szkół polskich (ludowych i wydziałowych) T. S. L. w Białej odbędą się w dniu 29., 30. i 31. sierpnia br. o godz: 9—Z przed poł. i 3—6 popoł. a to: a) do szkół ludowych i wydziałowych męskich w budynku seminaryum (ul. Komorowicka 23); b) do szkoły ludowej i wydziałowej żeńskiej w budynku tejże szkoły (ul. Kolejowa 23). Nauka rozpocznie się 1. września 1914. Dyrekcye szkół polskich T. S„L. w Białej.
Podobnie też nie zważając na zewnętrzne okoliczności. Składka urządzona wśród uczniów ewangelickich szkół ludowych w Bielsku na budowę kościoła ewangelickiego w Nassengrub koło Ąszu w Północnych Czechach wyniosła 135 koron. Wraz z dziatkami uczniów szkół  średnich zebrano na ten cel 325 K.


Jak łatwo się domyślić gdy chodzi o sprawy gospodarcze optymizmu brakował.
Prawie wszystkie fabryki w Bielsku i Białej stanęły. Mała tylko część, która przyjęła zamówienia dla wojska, pracuje dalej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz