środa, 29 października 2014

Polski Korpus Posiłkowy    Plan był dobry i wiele wskazywało na to, że i tym razem Wiedeń i Berlin,  niechęt­nie, ale jednak spełnią te postulaty. Już 20 września 1916 roku ogłoszono rozkaz AOK, zapowiada­jący tworzenie szerszej formacji wojskowej, gdyż zapowiedziano przeformowanie legionów w Polski Korpus Posiłkowy. Tu jednak Niemcy postanowili, idąc za ra­dą Austriaków, pozbyć się jednocześnie z szeregów Piłsudskiego, wiedząc, że przy następnym rozdaniu będzie on licytował jeszcze wyżej. Legiony cofnięto na tyły, a komendantowi wręczono dymisję. Józef Haller został mianowano dowód­cą obozu w Baranowiczach, po to, aby przeprowadzić zmiany organiza­cyjne tworzące fundamenty Polskiego Korpusu Posiłkowego. Jak również liczono na zmianę nastrojów, które były zdecydowanie wrogie Komendzie, AOK i NKN. W rozkazie Kwatery Głównej wojsk z 20 września informuje się legionistów, że jego Cesarska i Królewska Mość udzieliła błogosławieństwa do powstania Polskiego Korpusu Posiłkowego w sile dwóch dywizji piechoty. Dodatkowo, co ważne, oddziały miały otrzymać sztandary, na jednej stronie z orłem polskim, na drugiej stronie z wizerunkiem Matki Boskiej, wzorowane na histo­rycznych sztandarach polskich.
Ostateczne ustalenia dotyczące PKP zostały dokonane 18 października 1916 roku podczas konferencji austriackich i niemieckich polityków oraz wojskowych w Pszczynie. Tam też powierzono organizację wojsk polskich Niemcom i przekazanie ich generałowi Hansowi von Beselerowi. Od tego momentu, ku zaskoczeniu wielu sprawa polska została związana z Rzeszą. Istnienie NKN-u przestało mieć uzasadnienie, a słabnąca militarnie, nękana kryzy­sem wewnętrznym Austria, z żalem pozbywała się legionistów. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz