czwartek, 17 lipca 2014

Lipiec 1914 przegląd prasy Sprawy osobiste

    7 lipca 1914 roku polska ludność na Śląsku Cieszyńskim obchodziła jubileusz 25 lecia kapłaństwa ks. Józefa Londzina, profesora gimnazjum w Cieszynie, przywódcy śląskiego stronnictwa katolicko-narodowego i posła do Rady Państwa. O tym jubileuszu i osobie jubilata szeroko i dodajmy ciepło rozpisywał się nawet konserwatywny „Czas”, który nieraz wypominał mu wcześniej niezależność.

    „Ślązak” poinformował o mianowaniu inspektorów rzek w naszym regionie: Franciszka Butschera, leśniczego w dobrach księcia Sułkowskiego, Leona Zipsera i Jan Stonawski z Pogórza. „Kurier Lwowski” cieszył się z tytułu radcy kolejowego, który otrzymał Jan Gajewski, st. komisarz maszyn, naczelnik ogrzewalni Żywiec. Awans na „pełnego nauczyciela” uzyskał Jan Parzyka nauczyciel w szkole ludowej i przemysłowej.  Minister wyznania i oświaty mianował prof. religii ew. przy szkole realnej w Bielsku, ks. Fryderyką Taubera, profesorem religii ewangelickiej przy szkole realnej w IV.  Okręgu w Wiedniu.
Natomiast „Nowy Czas” zawiadamiał: Ks. proboszcz dr Schmidt, który podczas długiej choroby ks. proboszcza Modlą i po jego śmierci aż do powołania drugiego księdza sam sprawował czynności duszpasterskie, wyjechał celem rekreacyi urlopem na pięć tygodni.      W niedzielę, dnia 12. lipca w Czechowicach odbyło się założenie gniazda TG „Sokół”. Przy sposobności wygłosił prof. Dr. Galicz z Cieszyna odczyt p. t. Znaczenie i zadanie Sokolstwa polskiego na Śląsku. Do Towarzystwa wpisało się odrazu około 30 członków. Prezesem wybrano rolnika tutejszego p. Klimszę. zastępcą prezesa kierownika szkoły I. p. Cz. Wojciechowskiego, naczelnikiem nauczyciela szkoły wydziałowej p. pazura. Nowozalożonemu gniazdu, które jest już 21. z rzędu na Śląsku, szczęść Boże!
19 lipca urządził „Sokół” w Komorowicach festyn w ogrodzie gminnym. Festyn wypadł znakomicie, zwłaszcza młodzież ubawiła się  bardzo. — Wogóle zaznaczyć trzeba, że Sokolstwo wiejskie, które się, zorganizowała w ostatnich dwóch latach w gminach bielskiego powiatu, rozwija się bardzo dobrze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz