piątek, 9 września 2016

Piłka nożna ponad wszystko! cz. 15.

                                   
                                     

1911
Plany, zmiany, inwestycje,
czyli bycie w elicie zobowiązuje.


   Po jakże udanym 1910 roku wicemistrzowie Moraw i Śląska szybko rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. O tym, że klub zyskał powszechne poważanie, świadczy również i to, iż najważniejsze pismo sportowe „Ilustriertes (Österreichisches) Sportblatt“ regularnie zamieszcza informacje o klubie z Bielska. Działacze „Bielitz-Bialaer Fussballclub”, mając tego świadomość, spotkali się 26 stycznia 1911 r. na zgromadzeniu ogólnym.


Zebraniu przewodniczył Robert Jaworek, który zaprezentował  bardzo obszerne sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności. Zgodnie też ze statutem wybrano władze stowarzyszenia. Przewodniczącym został Robert Jaworek, Zastępcą: Emil Bobek, I. Sekretarz: Josef Stürmer, Zastępca: Reinhold Bruckner; Skarbnik: kasjer Wiktor Türkel, Zastępca: Konrad Kwaśniewski, Odpowiedzialny za boisko: Roman Sikorski, Kapitan: W. Dlabar, oraz doradczych: Gustav i Oskar Steinböck i Schänzel.


Miesiąc później działacze poinformowali o przyjętym harmonogramie rozgrywek.   Daty spotkań były orientacyjne, a wśród zespołów pojawiły się drużyny z Katowic, Wrocławia, Brna, Pragi, Wiednia i Budapesztu! Jak widać, plany były niezwykle ambitne, a przeciwnicy z pierwszej półki.  Na marginesie trzeba dodać, że Vladyslaw Dlabac, wychowanek wiedeńskich klubów, grający do 1910 roku w „Cracovi” w tym sezonie założył „czarno-niebieską koszulkę.

    Na pierwszy ogień poszedł klub z Katowic. 26 marca „S.C. Kattowitz” zostało pokonane 4:2. Jednak nie to zwycięstwo, które na pewno cieszyło i napawało dumą, ale inne wydarzenie stało się hitem nie tylko wiosny, ale całego roku. Oto 30 marca 1911 roku na nadzwyczajnym  walnym  zgromadzeniu dokonały się dwie istotne zmiany. Jak poinformował „Ilustriertes (Österreichisches) Sportblatt“  w Bielsku podjęto decyzję o zakupie placu pod budowę boiska. Koszt zakupu oceniono na 13.000 koron, a oddanie obiektu już na jesień tegoż roku.  „Reichspost“ podał, że działka kosztowała 15.000 k. Natomiast „Silesia” zamieściła informację, z której wynika, że koszt zakupu działki prac technicznych i zakup wyposażenia wyniesie  32.000 k, a całość prac ma potrwać około trzy miesiące.  Koszt ten kilka tygodni później potwierdził wiedeński tygodnik, donosząc, iż stowarzyszenie wypuściło specjalne cegiełki, aby pozyskać potrzebne środki.

   Wszystkie media skupiły się na planach nowej inwestycji, pomijając całkowicie to, że na tym walny zebraniu dokonano zmiany nazwy z „Bielitz-Bialaer FußballClub” na  „Bielitz-Bialaer SportVerein”.  Z tego też powodu w 1911 roku gazety bardzo długo używają starej nazwy. Wymiana końcowych literek z „FC” na „SV” spowodowane było tym, że już od ponad roku stowarzyszenie miało również sekcje lekkoatletyczną, tenisową i sportów zimowych.  Futbolowy Klub (FC) musiał ustąpić Sportowemu Towarzystwu (SV), aby nazwa odpowiadała pełnej specyfice stowarzyszenia. Jednak co warto podkreślić, do I wojny światowej najważniejszą, największą i przynoszącą największe laury, była piłka nożna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz