piątek, 24 kwietnia 2015

Katyń pamiętamy cz. 25 Przodownik Policji Państwowej Michał Pachołek

   

    Michał Pachołek, syn Jakuba, urodził się 28 sierpnia 1899 r. w Mszanie Dolnej powiat Limanowa.
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a po jej zakończeniu wstąpił w roku 1921 do policji. Otrzymał przydział do pracy w Oświęcimiu, gdzie pełnił służbę przez około 15 lat. Po awansowaniu do stopnia przodownika został przeniesiony na stanowisko komendanta posterunku w Żywcu-Zabłociu.

    Ożenił się z Bronisławą Kaczmarczyk. Ojciec czworga dzieci, synów Kazimierza i Eugeniusza oraz córek Zofii i Heleny.
    Tydzień przed wybuchem II wojny światowej Michał i Bronisława wyjechali wraz trojgiem dzieci do miejscowości Zimna Woda na przedmieściach Lwowa. Prawdopodobnie Michał Pachołek otrzymał rozkaz przewiezienia akt policyjnych na tereny, na których koncepcja Sztabu Głównego Wojska Polskiego przewidywała zorganizowanie nowego obszaru obrony w oparciu o granicę z ZSRR i Rumunią.

    Po agresji ZSRR 17 września 1939 r. obszary wschodniej Polski zostały zajęte przez wojska sowieckie. Michał Pachołek po aresztowaniu został przewieziony z Zimnej Wody do obozu w Ostaszkowie.
    Odznaczony: Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.
    Michał Pachołek został rozstrzelany 30 kwietnia 1940 r. w siedzibie NKWD w Kalininie (Twerze) i pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje.
   Został pośmiertnie mianowany na stopień aspiranta Policji Państwowej.

1 komentarz:

  1. Czesc i chwala meczennikom Polski.

    OdpowiedzUsuń