poniedziałek, 19 stycznia 2015

Straż pożarna w akcji cz. 5

( Rok 1899 )


8 kwietnia 1899 roku ogień zniszczył przędzal­nię lnu Carla Benjamina Schneidera w Bielsku przy ulicy Mostowej. Spaliły się całkowicie bu­dynki produkcyjne, wskutek czego pracę straci­ło 720 robotników. Akcję gaśniczą BB FF wspie­rało kilka innych straży pożarnych, a także woj­sko. Siłom tym udało się jedynie opanować pożar na tyle, aby nie przerzucił się na sąsiednie obiekty przemysłowe.
Z Bielska. Donoszą nam, że spłonęła tu  fabryka Barthelmusa w poprzednim tygodniu. Gdy się zaczęło palić, znajdowali się w środku fabryki liczni robotnicy i robotnice, z których jedna uciekała po drabinie zewnątrz umieszczonej. Niestety pod nogami się jej złamał szczebel i tak nieszczęśliwie spadła na kamienie, że złamała sobie nogi i żebra. Drabiny takie powinny być żelazne, a nie drewniane; nie świadczy to dobrze o niemieckijej kulturze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz