czwartek, 8 listopada 2018

Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 9

1915

Czechowice i Dziedzice:
Bek Franciszek, (brak), ErsRes., IR nr 100, 7. komp. W niewoli, Charków, Rosja.
Bombas Franciszek, (1887), Jäg., FJB nr 21, 6. komp. Chory na tyfus w szpitalu w Dębicy.
Borgiel Grzegorz, (1882), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 2. komp. W niewoli.
Binda Franciszek, (1889), Zugsf., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Zginął 16.07.1915.
Czernek Max, (1873), Gefr., k.k.LstKmdo. nr 16. Chory w szpitalu w Freudenthal.
Czotka Karol, (1894), Inft., IR nr 93, 13. komp. Zginął 9.06.1915.
Gazda Józef, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Zginął 19.05.1915.
Glupi Gustaw, (1887), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 1.komp. Zginął 20.11.1914.
Gola Andrzej, (1889), Inft., k.k.LIRnr 31, 2. komp. Ranny w szpitalu w Feldkrich.
Gola Franciszek, (1879), Inft., IR nr 1, 4. komp. Zmarł 27.07.1915 roku. Pochowany na cmentarzu Hl. Kreuz, grób nr 36/81.
Gola Franciszek, (1888), Inft., IR nr 100, 11. komp. Zginął 12.10.1915.
Gorol Józef, (1890), Zugsf., IR nr 100, 10. komp. Ranny.
Grygierczyk Antoni, (brak), ErsResJäg., FJB nr 5, W niewoli, Innokentiewskia, Rosja.
Grgierczyk Adolf, (1888), Inft., IR nr 100, MAG, II, Ranny.
Grygierczyk Franciszek, (1893), Inft., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Grygierczyk Józef, (1876), Inft., k.kLIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Grygierczyk Józef, (1883), ErsRes, k.k. LIR. Nr. 31, 1. Komp. Ranny.
Grygierczyk Paweł, (1896), Inft., IR nr 100, 3. komp. Ranny.
Fazon Ferdynand, (1892), Inft., IR nr 100, 1. komp, Ranny.
Feilhauer Józef, (1890), Drag., DR nr 12, 2 esk., W niewoli. Pietropawłosk, Rosja.
Feilhauer Józef, (1892), Inft., IR nr 100, 10. komp. Zginął 23-26.10.1914. Jak się okazuję informacje były nieścisłe. W kolejnym komunikacie sprostowano, że trafił on do niewoli i przebywa w Jelez, gubernia Orel, Rosja.
Feltscher Zygmunt, (1892), Inft., IR nr 13, BahnhKmdo. Chory w szpitalu w Wieliczce.
Fuson Antoni, (1882), Vorm., FKR nr 2, zmarł na tyfus 27.02.1915 roku i został pochowany na cmentarzu w Nowym Sączu nr kwatery 2/6.
Hlawka Józef, (1879), Inft., k.k.LIR nr 9, 6. komp. W niewoli.
Janusz Stanisław, (1878), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Ranny.
Jurczik Izydor, ( 1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 7. komp. W niewoli.
Jurczyk Ferdynand, (1880), Zugsf., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Komraus Franciszek, (1882), Inft., k.k.LIR nr 31, 10 komp. Ranny.
Kozik Jan, (1889), Inft., IR nr 100, 11. komp. Ranny.
Kozik Ludwig, (brak), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 5. komp. W niewoli.
Kubica Jan, (1896), Inft., IR nr 56, 3. komp. Ranny.
Kucharik Alojzy, (1895), Jäg., FJB nr 14, 3. komp. Chory w szpitalu w Linz.
Kurczyk Jan, (1880), Jäg., FJB nr 16, 2. komp. Ranny.
Kurczyk Franciszek, (1883), Jäg., FJB nr 5, 4. komp. Ranny.
Maciej Franciszek, (1891), Inft. IR. nr 100, 13.komp. Ranny przebywa w szpitalu w Theresienstadt. Ponownie ranny w marcu 1915 roku.  Kolejny raz w sierpniu.
Milik Franciszek, (1886), Jäg., FJB nr 5, 2. komp. Ranny.
Mizera Antoni, (1890), Inft., IR nr 100, 1. komp. Ranny.
Moś Jan, (1886), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Zginął 1-2.05.1915.
Mos Franciszek, Inft., IR nr 100, 10. komp. Ranny w szpitalu w Pradze.
Tomaszek Józef, (1893), OffDiener, szpital w Wadowicach, chory w szpitalu w Białej.
Ovecka Rudolf, (brak), Zugsf. TitFeldw., IR nr 93, StabsAbt., Zginął 13.08.1915.
Paszek Andrzej, (1880), Inft., k.k.LIR nr 32, 8. komp. Ranny.
Paschek Franciszek, (1891), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. W niewoli.
Pustelnik Antoni, (1891), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. W niewoli.
Skyba Rudolf, (1890), Inft., k.k.LIR nr 15, 9. komp. Ranny.
Sladek Józef, (1883), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. komp. Ranny.
Spacek Jan, (1875), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Ranny.
Szary Jan, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 8. komp. W niewoli.
Szweda Franciszek, (1894), Inft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Zginął 6-7. 05.1915.
Wamposzyc Józef, (1895), Inft., k.k.LIR 31, 12. komp. Ranny.
Wróbel Karol, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 1. komp. Ranny.
Zuber Ferdynand, (1892), ResInft., IR nr 100, 12. komp. Ranny.

Dankowice:
Adamaszek Franciszek, (1886), Inft., IR nr 56, 11. komp. W niewoli.
Adamowicz Józef, (1892), Zugsf., IR nr 56, 10. komp. Ranny.
Bieronski Martin, (1873), Inft., LIR nr 16, 2. komp. Ranny w szpitalu w Krakowie. Pojawia się też ta osoba urodzona w 1894 w szpitalu w Opawie.
Bieroński Stanisław, (1896), Inft., k.k.LIR nr 31, 13. komp. Ranny.
Bubak Jan, (1888) Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Ciupka Józef, (1891), Inft., IR nr 56, 1. komp. Ranny.
Ciurlak Józef, (1888), Inft., IR nr 56, 5. komp. W niewoli.
Czekaj Jan, (1876), Inft., EisenSichAbt. nr 105. Chory w szpitalu w Krakowie.
Czulak Józef, (1890), Gefr., IR nr 56, 14. komp. Ranny.
Cwiertnia Jan,(brak), Zugsf., k.k.LIR nr 33, 3. komp. Zginął 14.11.1915.
Drewniak Józef, (1887), Gefr., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Hoder Józef, (1881), Kan., Schw. HD nr 8, 2. batt. Chory na tyfus w szpitalu w Ofutak.
Hoder Stanisław, (1888), Jäg., FJB nr 5. W niewoli.
Iskra Antoni, (1893), Inft., IR nr 56, 4. komp. Zginął 5.05.1915.
Kajosz Jakób, (1888), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. komp. W niewoli.
Koniorczyk Michał, (1887), IR nr 56, 2. komp. Ranny. Zginął 16.05. 1915.
Kozioł Józef, (1891), Inft., IR 56, 5. komp. Ranny.
Marcińczyk Antoni, (1895), Inft., IR nr 56, 6. komp. W niewoli.
Marcińczyk Franciszek, (1893), Inft., k.k.LIR nr 31, 12. komp. Ranny w szpitalu w Spitz-Wösendorf.
Marcińczyk Józef, (1874), Inft., k.k.LIR nr 16. W niewoli, Barnaul, Gubernia Tonska, Rosja.
Pucka Józef, (1895), Inft., k.k.LIR nr 16, 8. komp. Ranny.
Staszek Rudolf, (1894), Gefr., k.k.LIR nr 31, 7. komp. W niewoli.
Stawowczyk Józef, (1883), Zugsf., IR nr 56, 16. komp. Zginął 2.05.1915 lub 5.05.1915.
Stawowczyk Józef, (1885), ErsRes., IR nr 56, 3. komp. Ranny.

Godziszka:
Cader Paweł, (1895) Inft., IR nr 56, 2. komp. Ranny.
Cymbala Józef, (1890), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Czader Michał, (1883), Inft., IR nr 56, 16. komp. Ranny.
Dypczak Józef, (1895), Inft., IR nr 56, 8. komp. Ranny.
Frysz Jan, (1895), Inft., IR nr 100, 16. komp. Ranny.
Gluza Michał, (brak), Gerf., k.k.LIR nr 31, 3. komp. Ranny.
Januła Jakub, (1891) Gefr. IR Nr. 56, 14. Komp. Ranny.
Janula Michał, (1887)Infr. IR Nr. 56, 15. Komp. Ranny.
Kosiarz Alojzy, (1892), Inft., IR nr 56, MAG. IV. Ranny.
Kubica Stefan, (1890), Gefr., IR nr 56, 1.komp. W niewoli.
Laszczak Michał, (1891), Inft., IR nr 56, MGA I, Ranny.
Mędrzak Józef, (1890), Gefr. IR nr 56, 9. komp. Ranny.
Świerczek Andrzej, (1895), Inft., k.kLIR nr 31, 5. komp. Ranny.

Grodziec:
Gruszka Ignazy, (1881), Inft., IR nr 100, 2. komp. Ranny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz