środa, 31 stycznia 2018

Mieszkańcy Pietrzykowic pod lupa urzędników 1930-1934Spis ludności Pietrzykowic znajdujący się w Archiwum Państwowym w Bielsku-Białej dostarcza nam mnóstwo informacji, z których można poznać mieszkańców przedwojennych Pietrzykowic. Śledząc zapisy widniejące pod kolejnymi numerami możemy wręcz poznać strukturę poszczególnej rodziny. Dzięki urzędowym zapisom wprawne oko badacza, może nie tylko poznać członków rodziny i ustalić ich wzajemne pokrewieństwo, ale możne odczytać i tak zwane dane wrażliwe. Z nich zaś wyraźnie widać, kto był dzieckiem ślubnym, a kto nie. Kto kogo przysposobił albo też z iloma mężczyznami kobieta miała dzieci. Można też ustalić, kto się sprowadził do wsi, a równocześnie ustalić, kto i kiedy ją opuścił. Niestety, przepisy o ochronie danych osobowych - niejednoznaczne gdy chodzi o historyczne zapisy -  uniemożliwiają mi przeprowadzenie pełnego opisu. Z tego powodu zamieszczam tylko lakoniczne informacje, kto mieszkał pod konkretnym numerem. Mam nadzieję, że powyższe szczątkowe informacje pozwolą twórcom rodzinnych drzew genealogicznych cofnąć się nawet o kilka pokoleń. Zainteresowanych poznaniem dziejów swojej rodziny odsyłam do archiwum w poszukiwaniu szczegółowych danych. Tam możemy dowiedzieć się: kto kiedy się urodził i gdzie, jak również kto był dla kogo wujem, a kto kuzynem czy zięciem. Jest to prawdziwa kopalnia informacji. Dzięki niej możemy poznać dzieje swojej rodziny, która przecież składa się na losy miejscowości, by odtworzyć dzieje regionu, a w konsekwencji historię kraju czy świata.
    Przed czytaniem poniższego spisu kilka uwag. Zapisy czynione były przez różnych urzędników. Różne osoby, to i różny charakter pisma, z tego powodu czasami trudno było odczytać poszczególne zapisy. Tam gdzie mogłem przeczytać, zapisałem. Niestety, w kilku miejscach nie byłem wstanie odcyfrować zapiski, co zostało zaznaczone w opracowaniu. Chociaż dołożyłem maksymalnej staranności, mam świadomość, że przy spisywaniu tylu set nazwisk i imion mógł się również wkraść błąd odczytana, za co z góry przepraszam. Mam jednak nadzieję, ze takich chochlików będzie mało, gdyż spis sprawdzany był wielokrotnie.
    Księgi spisowe nie są jednorodne. Podstawowy materiał pierwszego tomu został spisany 28 września 1931 r., drugiego 31marca 1932 r., a trzeciego 31 marca 1933 r., natomiast czwarty 4 września 1934 r. Jednak już 8 września 1934 roku dokonano aktualizacji wszystkich czterech tomów i potwierdzenia stanu osobowego przez Starostwo Powiatowe w Żywcu. Myliłby się ten, kto by pomyślał, że na tym koniec, gdyż dzieło żyło dalej swoim życiem. Urzędnicy dopisywali nowych członków rodziny, a równocześnie skreślali tych, którzy przenieśli się w inne miejsce. Tym sposobem do trzech tomów tutaj prezentowanych doszedł i czwarty, gdzie nie tylko wpisano kolejne domostwa, ale ujęto kolejne zmiany. W tomach spisowych ostatnie zapiski pochodzą nawet z roku 1940. Z tych powodów możemy uznać, że spisy ukazują nam tkankę społeczną Pietrzykowic od 1931r. do II wojny światowej. 

   Dodatkowo w księdze meldunkowej dużo jest dopisków i skreśleń, autor zamieścił wszystkie wpisy osobowe, pomijając dopiski i uwagi, ze względu na wspomnianą już wcześniej ochronę danych osobowych. Zachowano oryginalną pisownię, co w przypadku szczególnie imion, będzie czasami jeżeli nie dziwne to na pewno zabawne. Trzeba pamiętać, że w spisie pojawiają się nie tylko rodziny wielopokoleniowe, ale również lokatorzy i co zabrzmi oryginalnie ...służący!!! Z tych powodu obraz wzajemnych relacji w poszczególnych domostwach jest jeszcze bardziej zagmatwany. Dlatego, nie należy wpadać w panikę, kiedy odkryjemy w naszym domu rodzinnym ludzi, których nijak nie potrafimy połączyć z własnymi przodkami. Kolejność zapisywanych osób nie jest przypadkowa, lecz ułożona chronologicznie od najstarszego do najmłodszego.   
Co można wyczytać w spisie, oto przykładowa metryka, którą zamieszczam za zgodą rodziny.
W spisie pod numerem 443 w Pietrzykowicach w 1931 roku  mieszka rodzina o nazwisku Masny. Skrócony zapis spod tego numeru wygląda tak: Masny: Tomasz, Michał, Rozalja, Marja, Kazimierz. 

Po jego rozwinięciu i opracowaniu dowiadujemy się bardziej szczegółowych informacji.

Pietrzykowice nr 443

Tomasz Masny, syn Szczepana (imię matki nie do odczytania) prawdopodobnie Rozalia z d. Caputa, urodził się 10.12.1860 w Pietrzykowicach w domu pod numerem 130, kawaler, 
Masny Michał, s. Piotra i Anieli z d. Konior, ur. 31.08.1900, robotnik, żona Rozalia, szeregowy L. 584-811. urodził się w Pietrzykowicach pod numerem 130.
Masny Rozalja z  domu Cader, ur. 12.08.1908 w Pietrzykowicahc pod numerem 62, córka Michała i Anny z d. Harnik, była gospodynią żoną Michała.

Masny Marja, ur. 11.08.1929 w Pietrzykowicach pod numerem 443, córka Michała i Rozali z d. Cader, panna przy rodzicach.

Masny Kazimierz, ur 17.02.1932 syn Michała i Rozali z d. Cader, kawaler przy rodzicach.    Po tych informacjach wprowadzających zapraszam do szukania krewnych i tworzenia drzewa genealogicznego...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz