poniedziałek, 12 maja 2014

3 maja 1914

Żywieckie świętowanie z profesorami

    W tym samym dniu świętowano również w Żywcu. Jednak tutaj poprzedzono świętowanie specjalną akcją edukacyjną zorganizowaną dla dzieci przez Uniwersytet Ludowy w dniu 1 maja. Natomiast 3 maja po uroczystej eucharystii wszyscy zebrali się w sali Sokoła. Duże wrażenia na zebranych zrobiły karne oddziały drużyn Strzeleckich i Sokolich. Wieczorem młodzież rzemieślnicza wystawił sztukę pt. „Kościuszko pod Racławicami”. Jednak największa atrakcją był występ znanego kompozytora i prof. konserwatorium krakowskiego Karola Skarżyński, któremu akompaniował prof. Wallek-Walewski. Okolicznościowy wykład wygłosił prof. Tadeusz Grabowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a całość dopełnił śpiew p. Raschkówny, deklamacje prof. Bilińskiego i chóralny śpiew uczennic ze szkoły wydziałowej.

Wieś też pamiętała o rocznicy

    Ze szczególną pompom odbyły się uroczystości w Wilkowicach. Warto o nich wspomnieć, gdyż do tej pory ten rejon był mniej aktywny, gdy chodzi o narodowe obchody. Tym razem za sprawa ks. Nowaka i dyrektora szkoły w Mesznej Drozińskiego zorganizowano tam takie obchody po raz pierwszy. 17 maja wspólnie gminy: Meszna, Wilkowice, Bystra, Bór łodygowicki i Wilkowicki zorganizowały obchody. Domy zostały udekorowane flagami, a o 9 rano pochód ruszył przez te miejscowości. Na czele jechała banderia konna, której uczestnicy ubrani byli w stroje krakowskie z pięknymi szarfami. Za nimi postępowała straż pożarna z Bystrej oraz TG „Sokół” z Bystrej. Podczas mszy św. podniosłe nabożeństwo wygłosił ks. Domasik, a po jej zakończeniu do zgromadzonego ponad 1,5 tysięcznego tłumu mowę o roli i znaczeniu konstytucji wygłosił p. Olech z Białej. Po południu w Mesznej odbył się wykład pt. „Swój do swego”, który wygłosił również p. Olech. Dziennikarze zwrócili jedynie uwagę na to, że stosunkowo małą ilość dzieci szkolnych pojawiła się na tej uroczystości. 
Również po raz pierwszy uroczysty obchód zorganizowała gmina Lipowa. Inicyatywe do urządzenia obchodu dali: ks. kanonik Semanek, nauczycielstwo i gospodarze Matlak i Goryl. Uroczystość cala odbyła się w dniu 24 maja. W uroczystym pochodzie brały udział; dzieci szkolne, drużyny sokole z Łodygowic, Radwanic, Radziechów i Buczkowic, oraz straże pożarne z Łodygowic i Radziechów. Okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz Zemanek zaś po nabożeństwie blizko do trzech tysięcy ludzi o obowiązkach Polaka mówił p. redatkor Matłosz. Patrząc na podobne święcenie rocznic narodowych przez nasz lud możemy śmiało i z otuchą oczekiwać lepszej przyszłości.

Zadziele koło Żywca również świętowało w dniu 17. maja.  Wieś przybrała szatę odświętna. We wszystkich domach widniały nalepki i chorągwie o barwach narodowych. Już wczesnym rankiem muzyka wiejska zbudziła mieszkańców, grając pieśni narodowe, zwiastując mieszkańcom, iż „jeszcze nie zginęła". Około godz. 8-mej zebrała się prawic cała wieś na podwórzu naczelnika gminy, Dziatwa szkolna, Sokół miejscowy i towarzystwa. Czytelnia i Kółko rolnicze. Po przyjściu Drużyny sokolej przemówił do zebranych druh Kwieciński, poczem cały pochód ruszył na nabożeństwo do ..Starego Żywca”.
Msze św. i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Smółka. Po nabożeństwie do zebranego ludu przemówił p. Matłosz, poczem cały pochód z powrotem wrócił do Zadziela. gdzie odbył sie wiec oświatowy, pod gołem niebem referat o miłości Ojczyzny wygłosił dr. Fonferko, a o obowiązkach Polaka p.
Matłosz. Uroczystość cała wypadła wspaniale i pozostawiła niezatarte ślady w duszach naszego ludu. Budzące do czynu „śpiących rycerzy”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz