środa, 27 września 2017

Konferencja Zapraszamy


                                                           PROGRAM
                                              konferencji naukowej
             Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Bielsku-Białej
                        oraz Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego pt.

                             Z  PRZESZŁOŚCI  BIELSKA-BIAŁEJ:  BIAŁA
                                     6 października (piątek) 2017 roku


godz. 14.00 – otwarcie obrad (dr Maciej Bujakowski) oraz wprowadzenie (dr Jerzy Polak)
godz. 14.10  O odkryciach podczas konserwacji pergaminowej karty z księgi „Prothocollum
                       Inscriptionis Privilegiorum et ius Civitatis Bialensis” (Katarzyna
                       Kwaśniewicz)
godz. 14.40  - Numeracja konskrypcyjna domów miasta Białej 1778-1914 (Piotr Kenig)
godz. 15.20  Dawna ulica Szpitalna z jej historycznymi obiektami (dr Jerzy Polak)
godz. 16.00  – przerwa kawowa
godz. 16.20  - Szkoły średnie Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej (Paweł Böttcher)
godz. 17.00  Rozwój przestrzenny i architektura Białej do 1939 roku (dr Ewa Janoszek)
godz. 17.40  Biała miasto wielkich wydarzeń i inwestycji (Jacek Kachel)
godz. 18.00 – Lasy miasta Białej (Jakuba Krajewski)
godz. 18.20  Biała na taśmie filmowej I (Wojciech Kominiak)
godz. 18.30  -  przerwa kawowa 
godz. 18.40  Pożar młyna Neumanna w Białej w 1946 roku (Michał Janot)
godz. 19.00  - Rola nowych projektów architektonicznych i urbanistycznych w procesie
                       integracji Białej Krakowskiej z województwem katowickim po 1951 roku 
                       (Przemysław Czernek)
godz. 19.40 – Biała na taśmie filmowej II (Wojciech Kominiak)
godz. 19.50 – Powrót po latach. Scalanie „bialskiego” zasobu archiwalnego w nowej
                       siedzibie Archiwum Państwowego w Białej (Paweł Hudzik)
godz. 20.15 – zakończenie konferencji  


       Miejsce obrad: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
                                                ul. Józefa Piłsudskiego 43

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz