poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Stadt Theater in Bielitz cz. 15.

Kontrolowany skandal,
czyli jak wzbudzić zainteresowanie teatrem


    Co jakiś czas, aby wzbudzić większe zainteresowanie teatrem, dyrekcja dopuszczała do tzw. kontrolowanego skandalu. Przykładem może być komedia dr Markusfelda pt. „Sein Concipient” (Jego koncept).

    Treść tej tendencyjnej sztuki była wcześniej znana i wywołała liczne dyskusje prasowe, nie trzeba więc jej było specjalnie reklamować. Wystawienia jej żądała partia fabrykantów i niektórzy członkowie Rady Miejskiej Bielska. W tych okolicznościach 14 lutego 1891 roku doszło do premiery.  Teatr był wypełniony do ostatniego miejsca, publiczność żywo reagowała na to, co się działo na scenie. Jednak gdy przedstawienie się skończyło, wśród publiczności ujawniła się zdecydowana różnica zdań. Jak donosiła w recenzji „Silesia”, doszło do „demonstracji w teatrze”. Widzowie siedzący w lożach i na parterze klaskali z uznaniem, a tłum na galeriach wyciem i gwiazdami wyrażał swoją dezaprobatę. Pomimo tego tumultu autora sztuki kilkakrotnie wywoływano przed scenę.  Duży artykuł na temat jego przedstawienia odnajdujemy w następnym wydaniu gazety. 


    Autor sztuki dr Zygmunt Markusfeld (1847-1903) ukończył studia prawnicze w Krakowie, gdzie się urodził. Pracę zawodową zaczął jako koncypistą w Bielsku i tu już pozostał, a jednym z jego pierwszych zadań była funkcja sekretarza miejscowego Towarzystwa Przemysłowego. Długie lata był członkiem zarządu, konsultantem prawnym, w końcu dyrektorem Bielskiej Kasy Oszczędności, od 1888 r. radnym miejskim i doradcą prawnym w wielu skomplikowanych procesach i sprawach, które miasto przeprowadzało w okresie przekształcania się w nowoczesny organizm miejski. Był w grupie twórców tramwajów miejskich. Oprócz wspomnianej wyżej komedii napisał też dramat biblijny pt. „Król Saul”.  W lutym zagrano również jego sztuki „Die Iungfrau von Belleville” (Dziewica z Belleville)  i „Othello” (Otello).
Głównym sponsorem mojej książki jest firma Bielmar, a promocja jej przewidziana jest na wrzesień 2015. Już teraz zapraszam !!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz