poniedziałek, 15 czerwca 2015

Stadt Theater in Bielitz cz. 4    Wykonanie placu przed teatrem i brukowanie wzdłuż ścian bocznych, szczególnie od ulicy Pastornak oceniono jako bardzo rzetelnie wykonane. Jedynie ze smutkiem przyjęto informacje o pojemności pomieszczeń w nowym teatrze. Wcześniej było ono obliczone na 850 osób, tuż przed otwarciem komitet budowy teatru stwierdził, że teatr pomieści tylko 450 miejsc siedzących i najwyżej 200 stojących.

Repertuar na pierwsze 6 wieczorów był następujący; 1 października: powtórzenie komedii Grillparzersa pt. „Des Meeres und der Libe Wellen”, 2 października „Die berühmte Frau”,  von Schönthana, 4 października Beris Oper „Trubadur“, 5, października w sobotę popołudniu przedstawienie i powtórzenie przedstawienia z dani otwarcia. Wieczorem „Das Blitzmädel”, 6 października : „Die beiden Leonorem” von Lindau, 7 października „Der Cigeunerbaron“( Cygański baron). 

    Jednak, aby wszystko obyło się bez większych wpadek opublikowano zarządzenia regulaminu teatralnego. Komitet teatralny i dyrektor teatru sporządzili regulamin korzystania z niego. Oto niektóre postanowienia dyrektora Wolfa:  Wieczorne przedstawienia rozpoczynają się punktualnie o 7 ½ popołudniowe przedstawienia w niedziele o 3 godzinie. Należy oduczyć spóźnienie się widzów, dlatego też bileterzy mają polecenie po podniesieniu kurtyny zamykać drzwi parterowe i dopiero po zakończeniu aktu otwierać je ponownie. Spóźnialscy muszą albo czekać w holu lub co najwyżej mogą być wpuszczeni na miejsca stojące na parterze. Damom na miejscach siedzących posiadanie kapeluszy jest bezwzględnie zabronione. Wejście do bufetu teatralnego na pierwszym piętrze jest dozwolone jedynie dla widzów. Koniec przerwy w garderobach będzie słyszalny przez dźwięk dzwonka. Palenie w pomieszczeniach teatru jest bezwzględnie zakazane. Zabronione jest branie okryć wierzchnich i parasolek na miejsca siedzące. Dla parteru, lóż i galerii są odpowiednie garderoby przewidziane i mają służyć za opłaceniem 5 krajcarów od osoby. Wjazd pojazdów odbywa się od strony kolei, wyjazd od strony teatru, wdług kolejności wzdłuż chodnika pod zamkiem. Kolejność wyjeżdżających pojazdów po zakończeniu przedstawienia będzie wywoływane przez portiera teatru i prowadzący wyjeżdżać mogą jak przy wjeździe.  

   Głównym sponsorem mojej książki jest firma Bielmar, a promocja jej przewidziana jest na wrzesień 2015. Już teraz zapraszam!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz